عبدالرحیم کاراکوج شاعر از کشور ترکیه

دو شعر از: عبدالرحیم کاراکوچ روزنامه‌نگار، نویسنده و شاعر مشهور ترک ترجمه : "پونه شاهی "

 

-1  


BİR AŞK BULSAM  
_________________ 

Bir aşk bulsamyağmurunda ıslansam  

Bir dost bulsamirfanında beslensem  

Bir dağ bulsamsinesine yaslansam  

Yalnızlığım bitermolabilmem ki  
Abdurrahim Karakoç

 


"اگر عشق را بیابم"

_______________

 

اگر عاشق کسی شوم


و


خیس از باران بوسه های عشق


اگر با کسی دوست شوم


و


غرق معرفت وفاداری دوست


اگر کوهنورد شوم


و سر سپارم بر سینه ی کوه


نمی دانم که :


آیا تنهایی ام تمام خواهد شد ؟؟؟14مهر 94


-2  


İKİ KERE İKİ  

   __________________


,İki kere iki dört ediyorsa  

!Ben de seni seviyorumdarılma  

,Bir de her gecenin sabahı varsa  

!Ben de seni seviyorum,darılma  

,Durup dinlenmeden akarsa pınar  

,Her kışın ardından gelirse bahar  

!Balıkların suyu sevdiği kadar  

!Ben de seni seviyorum darılma  

.Bak öyle geçmiyorum sırayı  

.Varsın kader bozarsa bozsun arayı 

. ekmeği sever fakir parayı  

!Ben de seni seviyorum darılma  


Abdurrahim Karakoç"دو دوتا چهارتا"

 _______________

 

دو دوتا چهار تا


اگر طبق اصول دو دوتا  میشود چهار تا


من هم تو را دوست دارم ؛ این جرم نیست


همانگونه که بعد از هر شبی صبح است


 من هم تو را دوست دارم ؛ این جرم نیست


همانگونه که چشمه بی استراحت و یکسره جاری ست


من هم تو را دوست دارم ؛ این جرم نیست


همانگونه که بعد از هر زمستانی  بهار است


من هم تو را دوست دارم ؛ این جرم نیست


به اندازه ای که ماهی عاشق آب است


من هم تو را دوست دارم ؛ این جرم نیست


به راحتی نمی گذرم از تو


بگذار بر هم زند بین ما را ؛ تقدیر


گرسنه نان را دوست دارد


و


فقیر پول را


و


من هم  تو را 


؛ این جرم نیست ...14مهر 94